Projektutveckling

Med projekt kan man göra saker som det annars inte finns utrymme för. Projekt är en vanlig arbetsform i klimatarbetet, till exempel när det gäller energieffektivisering, förnybar energi, hållbara transporter, hållbar konsumtion och klimatanpassning.

Pussel klimatkonsult erbjuder stöd i att ansöka om projektmedel och i att genomföra projekt.

Projektansökningar

Projektmedel till klimatåtgärder kan sökas från nationella finansiärer eller från EU. Exempel på nationella finansiärer är Naturvårdsverket, Vinnova och Energimyndigheten. EU-fonder som kan vara aktuella är Landsbygdsprogrammet, Strukturfonder, LIFE samt Horisont 2020.

Att få ihop en ansökan kan vara komplicerat och svårt att få tid till vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter. Pussel Klimatkonsult erbjuder olika former av stöd som underlättar i ansökningsprocessen:

  • Orienterande rådgivning om olika finansieringsformer
  • Stöd i ansökningsprocessen för den som vill skriva ansökan själv
  • Hjälp att skriva hela eller delar av ansökan

Ett aktuellt stöd är Klimatklivet för investeringsprojekt som minskar utsläppen av koldioxid.

Aktuella stöd till klimatanpassningsprojekt finns sammanställt på klimatanpassningsportalens finansieringssida. Pussel Klimatkonsult har i uppdrag att hålla fliken uppdaterad.

Företaget har flera erfarna ansökningsskribenter i sitt nätverk och samarbetar för att ge kunden bästa möjliga förutsättningar för att ansökan ska beviljas.

Projektgenomförande

Pussel Klimatkonsult erbjuder även stöd i genomförande av projekt

  • Läges- och slutrapportering
  • Seniort projektstöd
  • Ansvar för delaktiviteter, t ex kartläggning, seminarium
  • Projektledning
  • Uppföljning och utvärdering