Nytt erbjudande: Bedömning av klimatrisker som en del av hållbarhetsredovisningen

Vill du ha koll på hur ditt företag påverkas av klimatförändringarna? Har du krav på dig att bedöma klimatrisker som en del av din hållbarhetsredovisning? Då kan vår nya tjänst klimatrisker och hållbarhetsredovisning vara något för dig.

Vi söker nu företag som vill prata klimatrisker och / eller bli pilotkunder. Som ett första steg erbjuds en digital träff på Microsoft Teams för ett samtal kring ert företags behov när det gäller klimatriskbedömning som en del av hållbarhetsredovisningen. Det kan handla om platsen, leverantörkedjan eller marknaden. Träffen är kostnadsfri. Utifrån resultatet av behovsprövningen kommer vi erbjuda skräddarsydda workshops till ett introduktionspris.  

Genom att arbeta med sina klimatrisker uppfyller man lagkrav i hållbarhetsdirektiven samtidigt som man undviker skadekostnader och kan utveckla nya affärsmöjligheter. Vår modell bygger på dialog och delaktighet samtidigt som den erbjuder en hög grad av digitalisering, något som lägger grunden för ett långsiktigt arbete baserat på ständiga förbättringar.  I utvecklingen har vi tagit fasta på globala målen, CSRD, Taxonomin och ISO-standarder för riskbedömningar. Klimatriskbedömningen är en del av den dubbla väsentlighetsanalysen.