Pussel Klimatkonsult stöttar kommuner i Skåne

Pussel klimatkonsult har fått förnyat förtroende att stötta kommuner i Skåne och Halland i att utveckla sin klimatanpassning med utgångspunkt i metodiken i SMHI:s lathund för klimatanpassning. Under 2023 kommer ytterligare 6 kommuner få stöttning. Stödet omfattar kommungemensamma workshops och individuell coachning av medverkande kommuner.
SMHI:s lathund som erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration till kommuner som vill arbeta systematiskt med klimatanpassning utifrån ett tänk om ständiga förbättringar.
Projektet pågår under 2023 på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.[1] Lathund för klimatanpassning | SMHI