Om företaget

Pussel Klimatkonsult AB erbjuder klimatstrategiska tjänster till kommuner, företag och andra organisationer som vill bli mer aktiva på klimatområdet.

Företaget grundades 2011 av Cecilia Wyser. Cecilia har 15 års erfarenhet av arbeta med klimat- och utvecklingsprojekt i kommun, region, stat samt inom forskning. Att ha jobbat på olika arbetsplatser med i grunden samma sakfråga – att bidra till goda lösningar på klimatområdet – har gett en erfarenhet av att se olika perspektiv på klimatfrågan. I uppdragen kombineras kunskap om klimatproblematiken och dess lösningar med erfarenhet av projektutveckling, klimatkommunikation samt miljödriven affärsutveckling.

Uppdragen utvecklas i nära samarbete med kunden för att adressera specifika behov och utmaningar för att utveckla klimatarbetet. Med ett kontaktnät bland andra konsulter, företagare och offentliga aktörer finns möjlighet att ta in ytterligare kompetens där behov finns.