Skrift: Är din fastighet klimatsäkrad? Fastighetsägare i ett förändrat klimat

Fastighetsägare påverkas av klimatförändringarna och behöver klimatsäkra sina fastigheter. Branschorganisationen Fastighetsägarna har därför tagit fram en skrift om vad klimatförändringarna konkret kan innebära för en fastighetsägare och hur en fastighetsägare kan arbeta för att klimatsäkra sina fastigheter. Texterna har tagits fram av Pussel Klimatkonsult.

Broschyren finns att ladda ner på Fastighetsägarnas hemsida