Pussel klimatkonsult medverkar i SMHIs team som klimatanpassar Stenungsund

Stenungsunds kommun håller på att ta fram en klimatanpassningsplan med hjälp av den lathund som SMHI tagit fram för att strukturera arbetet och med stöd av SMHIs experter. Pussel Klimatkonsult har fått förtroendet att stå för processledning och kunskap om hur man kommer igång med klimatanpassningen.

Läs mer här