Äntligen en utlysning för nya Klimatkliv

Aktuellt

Under en längre tid har Klimatklivet varit stängt och det har varit osäkert med nya ansökningsomgångar. Nu har Naturvårdsverket äntligen publicerat datum för nästa ansökningsomgång:

  • Nästa ansökningsperiod är öppen 18–29 september 2023.

Det kommer vara snabba ryck i denna sökomgång. Åtgärder som går att genomföra på kort tid kommer att prioriteras. Med kort tids avses att åtgärderna ska vara slutförda senast den 30 juni 2024. Detta då Naturvårdsverket måste slutbedöma åtgärderna innan årsskiftet. Längre projekt kan sökas, men kommer endast att beviljas om det tillkommer medel i höstbudgeten.

För publik laddinfrastruktur söks bidrag genom anbud. De förutsättningar och villkor som gäller för anbud planerar Naturvårdsverket publicera i juni.

Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023 (naturvardsverket.se)

Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd för investeringar som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Avgörande för att få bidrag är åtgärdens koldioxideffektivitet, dvs hur mycket koldioxid som kan plockas bort per investerad krona. 

Pussel Klimatkonsult erbjuder ett stöd till företag och andra aktörer som vill söka klimatklivet.  Pussel Klimatkonsult har gedigen erfarenhet och har hjälpt ett stort antal företag inom bland annat lantbruk och cirkulär ekonomi till beviljade ansökningar. Exempel på beviljade ansökningar är investeringar är tankstationer för förnybart bränsle, energikonvertering inom lantbruk, trädgård och industri, laddstationer för elfordon, lustgasrening samt cirkulära innovationer med klimatnytta. Sammanlagt ca 50 beviljade ansökningar. 

Bidragsanalys

Om inte klimatklivet passar er projektidé kan jag erbjuda en bidragsanalys över möjliga projektfinansiärer, både nationellt och inom EU.  Exempel på finansiärer är Energimyndigheten, Vinnova, LIFE, Horisont Europa. Bidragsanalysen görs i samverkan med experter på de olika bidragssystemen.