Klimatklivet och bidragsanalys

Klimatklivet

  • Nästa sökomgång öppnar tidigast under hösten 2023. Att det dröjer beror på att Naturvårdsverket fortfarande har många ansökningar kvar från i höstas att handlägga.

Pussel Klimatkonsult erbjuder ett stöd till företag och andra aktörer som vill söka klimatklivet. Klimatklivet är ett statligt stöd för investeringar som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Avgörande för att få bidrag är åtgärdens koldioxideffektivitet, dvs hur mycket koldioxid som kan plockas bort per investerad krona.

Pussel Klimatkonsult har gedigen erfarenhet och har hjälpt ett stort antal företag inom bland annat lantbruk och cirkulärekonomi till beviljade ansökningar. Exempel på beviljade ansökningar är investeringar är tankstationer för förnybart bränsle, energikonvertering inom lantbruk, trädgård och industri, laddstationer för elfordon, lustgasrening samt cirkulära innovationer med klimatnytta. Sammanlagt ca 50 beviljade ansökningar. 

Det är nu möjligt att söka bidrag för att producera el från biogas i stationära anläggningar, exempelvis biogas på gårdsnivå. Tyvärr ryms ingen annan elproduktion inom klimatklivet.

 

Bidragsanalys

Om inte klimatklivet passar er projektidé kan jag erbjuda en bidragsanalys över möjliga projektfinansiärer, både nationellt och inom EU.  Exempel på finansiärer är Energimyndigheten, Vinnova, LIFE, Horisont Europa. Bidragsanalysen görs i samverkan med experter på de olika bidragssystemen.