Välkommen till Pussel Klimatkonsult!

Behöver din organisation hjälp i utvecklingen av klimatarbetet?

Pussel Klimatkonsult erbjuder strategiska tjänster till organisationer som vill utveckla sitt klimatarbete.  Våra kunder finns i kommuner, företag, branschorganisationer och statliga myndigheter.

Projektutveckling

Stöd i att ansöka, genomföra och slutrapportera klimatprojekt. Projekt som kan handla om effektivare energianvändning, hållbara transporter, hållbara städer och klimatanpassning mm. Projekt kan sökas för t ex förstudier, innovativa utvecklingsprojekt och klimatinvesteringar och finansieras av nationella finansiärer eller av EU.

Klimatanpassning

Föreläsningar, workshops, broschyrer och klimatanpassningsstrategier. Fokus är kommunikation, samverkan och att skapa förståelse för olika aktörers behov och förutsättningar när det gäller klimatanpassning. En fråga som blir allt viktigare att hantera, eftersom vi går mot en varmare värld med fler översvämningar, mer torka, mer ras & skred och fler värmeböljor.

Kontakta gärna Pussel Klimatkonsult för ett förutsättningslöst möte om hur just er organisation kan ta ett steg framåt i klimatarbetet.