Klimatklivet 2024 – webinar och dags att boka din ansökan.

Aktuellt

Nu startar nästa omgång av klimatklivet upp. Det är dags att boka upp sig för en ansökan. Vill man veta mer om klimatklivet så finns ett webinar. 
 

Webinar

Vill bjuda in till ett webinar jag håller tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland. Jag kommer berätta vad klimatklivet är och ge tips och råd för en framgångsrik ansökan.
 
Datum: 14 februari 2024
Tid: 10:00 – 11:30
Plats: Digitalt via Teams. Länk kommer till den som anmäler sig,
 
Mer info och anmälan finns på följande länk:  
Webbinarium om klimatklivet | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)
 

Ansökan och anbud

Nu är det dags att boka upp sig för en ansökan eller ett anbud till Klimatklivet! 
  • Anbud vätgastankstationer: 12 – 21 februari
  • Vanliga ansökningar: 4 – 15 mars
  • Anbud laddstationer: 25 mars – 5 april (Ryktas att samrådet är vecka 8)

Om våra tjänster

Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd för investeringar som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Avgörande för att få bidrag är åtgärdens koldioxideffektivitet, dvs hur mycket koldioxid som kan plockas bort per investerad krona. 

Pussel Klimatkonsult erbjuder ett stöd till företag och andra aktörer som vill söka klimatklivet.  Pussel Klimatkonsult har gedigen erfarenhet och har hjälpt ett stort antal företag inom bland annat lantbruk och cirkulär ekonomi till beviljade ansökningar. Exempel på beviljade ansökningar är investeringar är tankstationer för förnybart bränsle, energikonvertering inom lantbruk, trädgård och industri, laddstationer för elfordon, lustgasrening samt cirkulära innovationer med klimatnytta. Sammanlagt ca 50 beviljade ansökningar. 

Bidragsanalys

Om inte klimatklivet passar er projektidé kan jag erbjuda en bidragsanalys över möjliga projektfinansiärer, både nationellt och inom EU.  Exempel på finansiärer är Energimyndigheten, Vinnova, LIFE, Horisont Europa. Bidragsanalysen görs i samverkan med experter på de olika bidragssystemen.