Hjälp med ansökan till klimatklivet? – 4 sökomgångar under 2021

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021:

Ansökningsperiod 1 – 18-29 januari

Ansökningsperiod 2 – 13-27 april

Ansökningsperiod 3 – 24 augusti – 9 september

Ansökningsperiod 4  – 8-18 november.

***

Kontakta mig gärna om du har en projektide som du vill ha hjälp med att utveckla till en ansökan.

Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser som kan sökas av kommuner, företag och andra organisationer. Avgörande för att få bidrag är åtgärdens koldioxideffektivitet, dvs hur mycket koldioxid som plockas bort per investerad krona. 

Nyheter i stödet är

  • att det nu även går att söka för spillvärmeåtgärder på anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel.
  • att klimatinvesteringar i jordbruket prioriteras, exempelvis bioenergi till spannmålstorkar och växthus.
  • att informationsåtgärder inte längre kan få stöd från Klimatklivet. 

Pussel Klimatkonsult erbjuder stöd i att skriva ansökan eller bollplank för den som vill skriva på egen hand. Företaget har gedigen erfarenhet av klimatklivet och har bidragit till drygt 40 beviljade ansökningar; tankstationer för HVO, energikonvertering inom lantbruk och industri, laddstationer för bostadsrättsföreningar och affärsetableringar, lustgasrening på sjukhus mm.

Kontakta Pussel Klimatkonsult för mer info och för ett förutsättningslöst samtal för att reda ut om just din investering passar för klimatklivet. 

cecilia@pusselklimat.se
www.pusselklimat.se

Mer information om stödet finns på Naturvårdsverkets hemsida Klimatklivet