Kom igång med klimatanpassning!

Står din organisation inför att påbörja eller utveckla klimatanpassning?

Pussel Klimatkonsult erbjuder här ett stöd. Det handlar om utbildningsdagar, workshops, processstöd till organisationens ansvarige, genomförande av nulägesanalyser, stöd i bedömningar av risker och sårbarheter samt utformande av åtgärder.

Pussel Klimatkonsult lotsar genom processen utifrån en vedertagen metodik
– EU verktyget ”Climate adaptation support tool”