Verktyg för kommuner som vill komma igång med klimatanpassning.

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett verktyg för hur en kommun med begränsade resurser kan ta fram en klimatanpassningsstrategi. Verktyget arbetades fram tillsammans med en grupp kommuner i Östergötland och med  Cecilia Wyser som projektledare.

Verktyget finns att hämta här