Pussel Klimatkonsult stöttar kommuner i Skåne

Pussel Klimatkonsult genomför förnärvarande projektet
“Studiecirkel klimatanpassning.” I projektet får 5 kommuner i Skåne ett konsultstöd för att utveckla sin klimatanpassning med utgångspunkt i metodiken i SMHI:s lathund för klimatanpassning. Stödet omfattar kommungemensamma workshops och individuell coachning av medverkande kommuner.
SMHI:s lathund som erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration till kommuner som vill arbeta systematiskt med klimatanpassning utifrån ett tänk om ständiga förbättringar.
Projektet pågår under 2022 på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.[1] Lathund för klimatanpassning | SMHI