Här finns det projektfinansiering till klimatanpassning!

Att det saknas pengar till klimatanpassningen i Sverige är de flesta överens om. Samtidigt finns det flera utlysningar där man kan söka projektmedel, både nationellt och från EU. Utlysningar där det ofta är ett undersök från svenska klimatanpassningsaktörer. Exempel på sådana utlysningar är:

  • Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar (Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten)
  • Utmaningsdriven innovation (Vinnova)
  • Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
  • EU:s miljöfonder LIFE.

Mer information finns på klimatanpassningsportalen, där Pussel Klimatkonsult fortlöpande skriver om projektfinansiering till klimatanpassning, på uppdrag av SMHI. Mer info här.

Pussel Klimatkonsult kommer att hålla i en workshop om projektfinansiering till klimatanpassning konferensen Klimatanpassning 2017 den 7 september 2017, tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Mer info här.