Vi gör´t skriver om Pussel Klimatkonsult

I kampanjen Vi gör´t lyfts ett antal goda exempel från Östergötland på företag som varje dag på olika sätt arbetar för att bidra till en hållbar utveckling. Pussel Klimatkonsult är ett av dessa företag. I exemplet beskrivs företagets goda resultat när det gäller ansökningar till klimatklivet. Hittills 21 beviljade ansökningar om  10,8 bidragsmiljoner som förväntas minska utsläppen av koldioxid med 60 000 ton per år.

Läs mer på Vi gört´ts hemsida