Aktuell Hållbarhet: Utbildning i klimatanpassning

Pussel Klimatkonsult arrangerar genom Aktuell Hållbarhet en utbildning i klimatanpassning: Riskbedömning och åtgärder för din verksamhet. Utbildningen sker den 16 mars i Stockholm.

Utbildningen ger dig kunskaper i vad klimatanpassning handlar om och en metod för hur du kan arbeta med klimatanpassning på ett systematiskt sätt. Vi går igenom hur du bedömer risker och sårbarheter samt identifierar och prioriterar åtgärder. Vi varvar teori och praktik vilket gör att du under utbildningens gång skapar din egen checklista för att ta arbetet vidare i din organisation.

Mer information om programmet och anmälan görs via länken,
Klimatanpassning – riskbedömning och åtgärder för din verksamhet – Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)

Foto: Cecilia Wyser