Plötsligt händer det – Pussel Klimatkonsult rekryterar

Nu har Pussel Klimatkonsult rekryterat Anna Krahner som konsult/klimatstrateg. Anna kommer framför allt att jobba med att leda utbildningar och stödja processer inom klimatanpassning och ekologisk hållbarhet. Anna är i grunden meteorolog som har vidareutbildat sig till klimatstrateg.

Foto: Malin Kihlström